logo


Názov spoločnosti:
SIVEL NITRA, s r. o.

Miroslav Homola,
Telefón:
0907/ 116 918
e-mail:
m.homola@sivelnitra.sk
Cabajská 28, 949 01 Nitra
Tel./fax:
037/ 788 80 42
Email:
office@sivelnitra.sk

Hydroizolácie plochých striech

Vysprávkové systémy

Predĺženie životnosti a oddialenie celkovej rekonštrukcie striech zabezpečujeme použitím vysprávkových systémov na báze studených asfaltov. Studené asfalty sú vhodné aj na utesnenie prechodov zvislých a vodorovných plôch, prestupy strechou a prechody rôznych materiálov (napríklad asfaltový pás, plech - plast, sklo - plech...). Vysprávkové systémy je možné aplikovať aj pri zhoršených klimatických podmienkach ako dážď, sneh, mráz , vďaka vinikajúcej priľnavosti je nimi možné pracovať aj pod vodou. Používame vysprávkové systémy na báze studených asfaltov značky BULLDOG

Foto pred
Foto pred
Foto po
Foto po

Asfaltové pásy

Hydroizolácie plochých striech asfaltovými pásmi s materiálmi nemeckého výrobcu BAUDER. Nevyhýbame sa ani použitiu iných značiek s ktorými máme dobré aplikačné skúsenosti. Asfaltové pásy BAUDER spĺňajú všetky požiadavky tejto doby na dĺžku životnosti striech: sú modifikované modifikátorom SBS, majú polyesterovú nosnú vložku 200g/m2 , vysokú rozťažnosť a ohyb od -10oC do 150oC.
Foto pred
Foto pred
Foto po
Foto po

Membrány

Na hydroizolácie terás, balkónov rodinných domov, zelených striech, obrátených striech, striech na priemyselných objektoch a iných striech používame membránu EPDM od firmy FIRESTONE. Membrána má hmotnosť 1,2kg/m2, vysokú rozťažnosť až 300% a ľahkú aplikáciu. Membrány sú vyrábané v štandardných šírkach 3, 6, 9, 12m a v dĺžkach podľa potreby.
    Výhodou systému je:
  • minimum spojov,
  • možnosť aplikovať na vlhký podklad,
  • nie je potreba priznávania konštrukčných dilatácií,
  • pri rekonštrukcii starých striech nie je potrebná montáž odvetrávacích komínikov.
Predstavujeme Vám štyri druhy systémov:
Systém zaťažovaný štrkom - je to najpoužívanejší systém hydroizolácie striech.

Foto pred
Foto pred
Foto po
Foto po

Systém kotvený -používa pri strechách kde statika nepovoľuje ďalšie zaťaženie striech a pri strechách so sklonom nad 10o.

Foto pred
Foto pred
Foto po
Foto po

Systém lepený tento systém sa používa pri strechách kde statika nepovoľuje ďalšie zaťaženie striech, pri strechách so sklonom nad 30o, tiež na izoláciu kupolovitých striech a striech s veľkými výškovými rozdielmi.

Foto pred
Foto pred
Foto po
Foto po

Systém obrátená strecha tento systém sa požíva pri izolácií terás rodinných domov, pochôdznych striech, parkovísk a podobne.

Foto pred
Foto pred
Foto po
Foto po

Kompaktné strechy

Zabezpečíme izoláciu veľkých plôch ako sú nadzemné parkoviská, parkoviská na strechách obchodných domov a inde. Slovo "kompaktné" v názve systému je odvodené zo spôsobu technológie, každá jednotlivá vrstva sa celoplošne lepí do horúceho asfaltu čím vzniká kompaktný celok. Systém sa spravidla skladá zo štyroch vrstiev:
  1. parozábrana je prvá vrstva, lepí sa celoplošne na strešnú dosku, pri nenasiakavej tepelnej izolácii sa parozábrana neaplikuje,
  2. tepelná izolácia, lepí sa celoplošne na parozábranu používa sa polyuretán alebo penové sklo,
  3. prvá vrstva izolácie, lepí sa celoplošne na tepelnú izoláciu,
  4. druhá vrstva izolácie, lepí sa celoplošne na prvú vrstvu.
Hydroizolačnú vrstvu tvorí asfaltový modifikovaný pás s polyesterovou nosnou vložkou 200g/m2 v hrúbke 5mm.

Úvodná stránka         Rekonštrukcie         Hydroizolácie         Poradenstvo         Ostatná činnosť         Kontakt         O firme         Referencie
[CNW:Counter]