logo


Názov spoločnosti:
SIVEL NITRA, s r. o.

Miroslav Homola,
Telefón:
0907/ 116 918
e-mail:
m.homola@sivelnitra.sk
Cabajská 28, 949 01 Nitra
Tel./fax:
037/ 788 80 42
Email:
office@sivelnitra.sk

Ostatná a špeciálna stavebná činnosť

Sanácie, konzervácie a zateplenie fasád historických budov, kamenných obkladov a sôch

 • čistenie fasád brúsením, leštením, pieskovaním, chemické čistenie,
 • konzervácia, hydrofóbne úpravy,
 • zateplenie systémom DRYVIT,
Na konzerváciu používame prostriedky spoločnosti Aqua značky Porosil, ako aj iné značky. Konkrétny materiál navrhneme až po obhliadke stavby
Foto pred
Foto pred
Foto po
Foto po

Výškové práce a práce v neprístupnom teréne

 • maliarske a natieračské práce,
 • zatepľovanie fasád,
 • čistenie fasád brúsením, leštením, pieskovaním, chemické čistenie,
 • čistenie a výmena zvodov a žľabov,
 • nátery železných konštrukcií,
 • nátery, opravy a revízie komínov,
 • tmelenie špár,
 • zváračské práce,
 • písanie reklamných nápisov na budovy a osádzanie reklamných tabúľ.
Pod výškové práce s pomocou horolezeckej techniky patria všetky práce na fasádach, výrobných halách, stenách odvodňovacích kanálov, priehradách a ostatných objektoch, kde nie je možné alebo neefektívne stavať lešenie a kde nie je možný prístup technikou. Medzi práce v neprístupnom teréne patria napríklad práce v lese (kopanie kanálov na uloženie káblov potrubia, oprava poškodených oplotení, oprava základových pätiek pod stožiare), opilovanie mestskej zelene na frekventovaných miestach a podobne.

Foto pred
Foto pred
Foto po
Foto po

Stavebné a iné druhy prác

 • pokrývačské a klampiarske práce,
 • búracie a demolačné práce,
 • pomocné stavebné práce,
 • natieračské práce,
 • pokladanie zámkovej dlažby,
 • čistenie fasád, terás, obkladov, dlažieb vysokotlakovým vodným lúčom, pieskovaním, brúsením, chemické čistenie (kameň, mramor, travertín a pod.)

Čistenie tlakovou vodou

Tlakovou vodou čistíme znečistené fasády, obklady, poškodené omietky, odsoľujeme zasolené stavby, odstraňujeme nátery.
Na čistenie používame vysokotlakové čistiace stroje s pracovným tlakom 400bar. Veľmi znečistené plochy čistíme pieskovaním s pomocou vodného lúča.
Foto pred
Foto pred
Foto po
Foto po

Strojové omietanie dopravníky omietok

Výhodou tohoto strojového omietania je vysoká produktivita práce, nízka cena za 1m2 aplikácie.
V sortimente strojových omietačiek máme stroje na striekanie vápennocementových omietok, sadrových omietok, stavebného lepidla, sanačných omietok, reprofilačných mált, dopravníky betónu frakcie 0-4 až 0-16. Dopravníky betónu dokážu dopraviť materiál vhodný na okamžitú aplikáciu až do výšky 30 m a na vzdialenosť 100m.

Úvodná stránka         Rekonštrukcie         Hydroizolácie         Poradenstvo         Ostatná činnosť         Kontakt         O firme         Referencie
[CNW:Counter]