logo


Názov spoločnosti:
SIVEL NITRA, s r. o.

Miroslav Homola,
Telefón:
0907/ 116 918
e-mail:
m.homola@sivelnitra.sk
Cabajská 28, 949 01 Nitra
Tel./fax:
037/ 788 80 42
Email:
office@sivelnitra.sk

Rekonštrukcie (sanácie) betónov a železobetónov

Rekonštrukcie železobetónových konštrukcií

Vykonávame rekonštrukcie akýchkoľvek betónových a železobetónových konštrukcií: Zastaviíme koróziu obnaženej oceľovej výstuže a obnovíme pôvodný stav konštrukcie, odsolíme konštrukciu.

Na opravy železobetónových a betónových konštrukcií uprednostňujeme prípravky vyvinuté kanadskou firmou GEMITE PRODUCT INC. ktoré sú určené najmä na opravy stavebných objektov priemyselného a inžinierskeho charakteru, vďaka svojej osvedčenej kvalite však nachádzajú využitie aj pri opravách obytných domov

Foto rozbitého stĺpa
Stĺp pred rekonštrukciou
Foto opraveného stĺpa
Stĺp po rekonštrukcii

Foto stropu pred rekonštrukciou
Strop pred rekonštrukciou
Foto stropu po rekonštrukcii
Strop po rekonštrukcii

Izolácie betónových konštrukcií, nátery a stierky

Železobetónové a betónové objekty a konštrukcie je potrebné zakonzervovať voči pôsobeniu poveternostných vplyvov ako sú:
  • dážď,
  • ropné produkty,
  • chemikálie a iné.
Objekty konzervujeme pomocou materiálov na báze portlandského cementu. Výhodou takýchto materiálov je ich schopnosť zviazať sa s podkladom tak dokonale, že sa stanú jeho súčasťou, nemajú rizikové spoje a sú veľmi odolné voči mechanickému porušeniu. Materiály na báze portlandského cementu je možne aplikovať tak z pozitívnej ako aj negatívnej stany. Pri konzervácii betónov a železobetónov uprednostňujeme kvalitné prípravky vyvinuté kanadskou firmou GEMITE PRODUCT INC.
Foto pred
Foto pred
Foto po
Foto po

Utesnenie dilatácií, opravy trhlín

Postaráme sa o dokonalé utesnenie dilatácii či už statických alebo dynamicky namáhaných. Súčasťou našich služieb sú aj
Foto pred
Foto pred
Foto po
Foto po
Úvodná stránka         Rekonštrukcie         Hydroizolácie         Poradenstvo         Ostatná činnosť         Kontakt         O firme         Referencie
[CNW:Counter]